SŁOWO ŻYCIA – lectio divina

Lectio divina nie jest metodą rozważania Pisma świętego – jest stylem życia. Lektura tekstu natchnionego, medytacja słowa Bożego, modlitwa – to wszystko w tym celu, żeby ostatecznie zamieszkać w Słowie. W czasie adwentu zapraszamy do udziału w rekolekcjach lectio divina z Pierwszym Listem do Tesaloniczan. Jest to najstarszy tekst Nowego Testamentu. Św. Paweł napisał go do wspólnoty, której głosił Ewangelię wśród licznych przeciwności. Wiele osób utożsamiało je ze […]

Twarze ewangelizacji (Forum liderów)

29 października 2022 roku w DOMU SŁOWA spotkali się liderzy wspólnot, stowarzyszeń i ruchów z diecezji legnickiej, którzy na różne sposoby mają udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Motywem przewodnim Forum Liderów były słowa Jezusa skierowane do uczniów: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» (Mt 14,16). Relację z tego wydarzenia przygotował red. Jędrzej Rams (Gość […]