Eucharystia Rejonu Legnica w parafii pw. Św. Rodziny w Legnicy

„Kościół, który powstaje na bazie communio, pojętej jako osobowe zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym, jest nie tylko Kościołem żywym, ale i życiodajnym. Ojciec święty Paweł VI w przemówieniu zamykającym III sesję Soboru wyraził to w słowach następujących: Kościół to nie sam ustrój hierarchiczny ani sama święta liturgia, ani same sakramenty, ani sama jego instytucjonalna budowa. Jego wewnętrzną siłą i cechą istotną, która jest głównym źródłem skuteczności jego uświęcającego ludzi działania, jest mistyczny związek z Chrystusem. Mistyczny, wewnętrzny, osobowy związek z Chrystusem, czyli to, co nazwaliśmy communio w wymiarze wertykalnym, stanowi więc wewnętrzną siłę Kościoła i jest głównym źródłem skuteczności jego działania! Z tego wynika, że ta communio nie jest sprawą osobistej, wewnętrznej pobożności chrześcijan, ale jest czymś, co ożywia i buduje Kościół. Zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym przez wiarę i miłość posiada życiodajną moc dla innych, jest źródłem łaski.” ks. Franciszek Blachnicki – Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie “Movimenti nella Chiesa” w Rzymie w dniu 25 IX 1981r.

Wdzięczni dobremu Panu, za dar wspólnoty Domowego Kościoła, spotkaliśmy się dzisiaj na wspólnej Eucharystii, gdzie mogliśmy w pierwszej kolejności zjednoczyć się przy Ołtarzu Pana, aby dziękować za Łaskę Odkupieńczej Ofiary Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Gdzie umocnieni Słowem Bożym, zjednoczeni w komunii z Panem, przeszliśmy do domu dziecka, prowadzonego przez Siostry Elżbietanki, by móc radować się sobą na wspólnej Agapie. Podczas spotkania mogliśmy się zbudować świadectwem Sylwii i Pawła, Doroty i Ryszarda, którzy podzielili się doświadczeniem posługi na rekolekcjach. I choć każde z nich, zmagało się z różnymi trudnościami, to jednak podjęcie posługi przynosiło niespotykane dary i owoce. Bo jak wspomnieli Pan nie powołuje uzdolnionych, lecz uzdalnia powołanych. Dlatego warto zaufać Temu, który pragnie abyśmy rezygnując z siebie, mogli doświadczyć Jego Łaski w dawaniu, ponieważ dając, otrzymujemy.