Wspólnotowa Eucharystia Rejonu Legnica

Zapraszamy na Wspólnotową Eucharystię Rejonu Legnica, podczas której odbędzie się przekazanie posług Animatorskich. Dziękując tym którzy posługiwali swoim kręgom w ubiegłym roku formacyjnym, pragniemy polecać Dobremu Panu, tych którzy podjęli się tej posługi w obecnym roku.

Nie jest przypadkiem, iż właśnie Oni zostali przez Was wybrani na ten rok formacyjny, który to przeżywać będziemy pod hasłem „Prawda, Krzyż i Wyzwolenie”. Lecz odczytując to wezwanie pragniemy także zaprosić Was wszystkich do wspólnotowego Jego przeżywania. Bo jak czytamy, w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II „podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo”, to znaczy we wspólnocie Kościoła, co także potwierdza Św. Paweł w swoim liście do Efezjan  (Ef4,11-13) „On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.”

Otrzymane dary, które wszyscy posiadamy, tak różne i rozmaite, mają na celu budowanie wspólnoty, w której będziemy mogli razem wzrastać pociągając siebie nawzajem do jeszcze głębszego poznawania Pana, będąc dla Siebie i Innych Świadkami Jego Ewangelii.