Przed nami 46 Kongregacja Odpowiedzialnych


Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa on-line w Kongregacji, w najbliższą
sobotę 27 II w godz. 9-18. Tym razem bez limitu miejsc i bez ponoszenia kosztów związanych z podróżą. W zamian prosimy o dobrowolną ofiarę na Kopią Górkę po-przez portal: www.wspieram.oaza.pl link do transmisji KO: https://youtu.be/Rdsk7NO8o0Y link do transmisji Mszy św. (g.17): https://przekazmszy.pl/kroscienko link na Kolegium moderatorów (tylko dla uczestników Kolegium – 1 III g. 10-13): https://zoom.us/j/99378900819?pwd=SG9lQ1BiU2xKW…