Wielki Czwartek AD 2021

                              „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć,
                              a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom,
                              którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
                              Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.”

                                                                               Kardynał Stefan Wyszyński                                                                       

  Czcigodni Księża Moderatorzy i Opiekunowie Kręgów DK

  Dziękujemy  Panu  Bogu  za  dar  Waszego  Kapłaństwa,
  Dziękujemy  Wam  Kochani  za  ofiarną,  pełną  miłości  i  wiary
  Posługę  dla  ludu  Bożego  naszej  Wspólnoty,  na  wzór  Chrystusa
  Sługi.  Dziękujemy  za  świadectwo  zawierzenia  Panu  Bogu
  i  zaufania  człowiekowi.

  Życzymy  Bożego  Błogosławieństwa,  opieki  Niepokalanej
  i  ludzkiej  życzliwości  na  każdą  chwilę  Waszego  życia.
  Niech  dobro,  które  Pan  Bóg  dostrzegł  w  Swoim  stworzeniu
  przenika  w  Wasze  serca  pomimo  trudnych  dróg  ziemskiego
  żywota.

                        Wspólnota Domowego Kościoła Diecezji Legnickiej