Wiatr w żaglach

Ps 42, 8-9: Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam, sławię Boga mego życia.

Nowy rok formacyjny, nowy powiew Ducha Świętego… Nasze żagle napięte i kierunek oznaczony. Jesteśmy gotowi wypłynąć na głębię, aby nieść Jezusa na krańce świata. Rozpoczynamy z nowym opiekunem naszej diakonii, ks. Adamem Bogdałą. Jest radość! Jesteśmy gotowi na misje, a Ty?
JEŻELI CZUJESZ TAKIE SAMO PRAGNIENIE NIESIENIA JEZUSA INNYM, KONIECZNIE DOŁĄCZ DO NAS.
Napisz do nas na fanpage lub na adres: pawbroz@gmail.com