Głosowanie na znak roku

Spośród nadesłanych ponad 30 propozycji znaku roku Centralna Diakonia Jedności wybrała trzy, które po niezbędnych korektach zostaną poddane pod głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy naszego Ruchu. Propozycje te, jak również zasady głosowania, pojawią się w najbliższych dniach na stronie www.oaza.pl.
Samo głosowanie jest przewidywane w dniach: 7-10 lutego.

z modlitwą
x. Marek Sędek
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie