Międzyrejonowy Dzień Wspólnoty – Polkowice

W sobotę 12-03-2022 w Polkowicach odbył się Międzyrejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonów: Legnica, Lubin i Chocianów. Zgromadzeni w imię Pana Jezusa Chrystusa na żywo mogliśmy przeżywać ten dzień w radości. Rozpoczęliśmy dzień zawiązaniem wspólnoty w progach gościnnej Szkoły Katolickiej w Polkowicach. Następnie po modlitwie do Ducha Świętego wysłuchaliśmy konferencji księdza Pawła Lityńskiego, opiekuna jednego z kręgów polkowickich, na temat „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”. Wsłuchując się w przedstawione treści mogliśmy później skonfrontować je z naszym życiem poprzez pracę w grupach za pomocą postawionych przez prelegenta pytań:
• Jakie myśli, uczucia i emocje wywołuje we mnie Krzyż?
• Jak często spoglądam na Krzyż Jezusa? Kiedy ostatnio adorowałem Krzyż?
• Prawda o człowieku, o nas, może być krzyżem samym w sobie. Czy szukam prawdy w swoim życiu, w swojej rodzinie i środowisku? Czy nie uciekam od prawdy która może być krzyżem?


Z wypowiedzi uczestników można było usłyszeć świadectwa wiary wynikające z osobistego spotkania przy Krzyżu Chrystusowym: jak zmienia się spojrzenie na siebie i swoje życie wobec tak Wielkiej Miłości, jak bardzo Krzyż Zbawiciela odkrywa prawdę o nas samych, jak prowadzi nas drogą do większej miłości Boga i bliźniego, jak czyni nas wolnymi.


Po pracy w grupach przeszliśmy do kościoła Świętego Michała Archanioła gdzie gościnności udzielił nam zawsze serdecznie nas przyjmujący, ksiądz proboszcz Jarosław Święcicki, aby przeżyć centralny punkt Miedzyrejonoweo Dnia Wspólnoty – Eucharystię, sprawowaną przez ks. Pawła Lityńskiego i ojca Grzegorza Barcika z Legnicy. Intencją Mszy Świętej była prośba, aby przeżywany czas Wielkiego Postu pozwolił nam odkryć prawdę o sobie, przyjąć ją i aby zgoda na niesienie krzyża czyniła nas zdolnymi do głębszej miłości Boga i bliźniego. Przedłużeniem uczty Eucharystycznej była agapa. Czuliśmy wśród nas obecność Pana. Przez cały ten czas towarzyszyła nam radość. Cieszyliśmy się z obecności każdego uczestnika.


Przypomnieliśmy sobie słowa św. Jana Pawła II, który do zgromadzonych uczestników oazy III podczas Dnia Wspólnoty powiedział : „Bez względu gdzie, bez względu na to według jakiego programu realizują się rekolekcje oazowe, zawsze kształtują one dwoistą wspólnotę: naszą wspólnotę z Chrystusem i naszą wspólnotę z bliźnimi. I otóż biorąc to pod uwagę, myślę tak: Dzień Wspólnoty to jest dzień w którym mamy sobie osobiście i wspólnotowo uświadomić, na ile ta dwoista wspólnota każdego z nas i wszystkich razem dojrzała w ciągu tych rekolekcji” (Godziny Taboru – ks. Franciszek Blachnicki). Z całą pewnością słowa te możemy odnieść również do Miedzyrejonowego Dnia Wspólnoty w aspekcie formacji śródrocznej.


Chwała Panu.
Chocianów 13-03-2022
Krystyna i Krzysztof Leszczyńscy